Asianajaja Markku Arends

Suomen laki / Saksan laki

 

 

 

 

Home

Toimiston sijainti

Käännöksiä

Koulutus ja toimialat

Impressum

 

Markku Arends

  

Asianajaja

  

Dachauer Str. 28

D-80335 München

  

Tel.:  0 89-54 88 18 77

Fax:  0 89-54 88 18 78

mobil: 01 79 29 626 31

  

email:     

  

Internet:   www.markkuarends.de

Oikeudellinen neuvonta ja oikeudenkäynnit, perhe- ja perintöoikeus, rikosoikeus, vahingonkorvausoikeus ja sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Suomen ja Saksan välillä, liikenne- ja vahingonkorvausasiat.

Esitelmiä perhe- ja perintöoikeudellisista asioista, joilla on liittymiä Suomeen ja Saksaan.

Asiantuntijalausuntoja saksalaisille tuomioistuimille, viranomaisille ja muille toimeksiantajille aiheista, joilla on liittymiä Suomen oikeuteen.

Asiantuntijalausuntoja suomalaisille tuomioistuimille, viranomaisille ja muille toimeksiantajille aiheista, joilla on liittymiä Saksan oikeuteen.

Tuomioistuimen oikeuttama kielenkääntäjä: suomi - saksa – suomi.
- asiakirjojen käännökset viranomaisia varten
- myös lakitekstien käännöksiä: Kansalaisuuslaki, Avioliittolaki, Isyyslaki. Muut käännökset, ks. Käännöksiä

 

 

aktualisoitu: 12.06.2016