Asianajaja Markku Arends

Suomen laki / Saksan laki

 

 

 

 

Etusivu / Yhteystiedot

Käännöksiä

Koulutus ja toimialat


Datenschutzerklärung

Impressum

 

Olen kääntänyt mm. seuraavia säädöksiä ja/tai niiden otteita saksaksi:

Kansalaisuuslaki 359/2003 (7.8.2015/927) 
Avioliittolaki 234/1929 (22.5.2015/661) 
Avioliittoasetus 820/1987 (25.9.2008/613) 
Laki rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001 (20.1.2012/24) 
Asetus rekisteröidystä parisuhteesta 141/2002 (18.10.2007/908)
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011 (14.1.2011/26)
Isyyslaki 11/2015 (30.12.2015/1596) 
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 378/2005 (12.6.2015/744) 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 (22.5.2015/662) 
Laki lapsen elatuksesta 704/1975 (13.1.2015/15) 
Laki lapseksiottamisesta 22/2012 (22.5.2015/663) 
Laki holhoustoimesta 442/1999 (7.8.2015/910) 
Asetus holhoustoimesta 889/1999 (25.10.2007/943) 
Nimilaki 694/1985 (7.8.2015/911) 
Nimiasetus 254/1991 (10.12.2015/1463) 
Laki kuolleeksi julistamisesta 127/2005 (30.12.2015/1598) 
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002 (4.12.2015/1400) 
Laki vihkimisoikeudesta 571/2008 (29.8.2008/571)
Oikeudenkäymiskaari 4/1734 (12.6.2015/732) 
Käräjäoikeuslaki 581/1993 (24.4.2015/478)

Käännökset on julkaistu:

Bergmann, Ferid, Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,
216. Lieferung, Mai 2016, ISBN 978-3-8019-1216-1

Muitakin suomenkielisiä lakeja, kuten esim. perintökaaren 40/1965 (30.12.2015/1595), olen kääntänyt saksaksi.
Tarvittaessa voin kääntää myös kirjelmiä, asiakirjoja ja erinäisiä lakitekstejä saksaksi tai suomeksi. 


Markku Arends