Asianajaja Markku Arends

Suomen laki / Saksan laki

 

 

 

 

Etusivu / Yhteystiedot

Käännöksiä

Koulutus ja toimialat


Datenschutzerklärung

Impressum

 

Olen kääntänyt mm. seuraavia säädöksiä ja/tai niiden otteita saksaksi:

Perustuslaki 731/1999 (5.10.2018/817)
Kansalaisuuslaki 359/2003 (21.8.2020/619)
Avioliittolaki 234/1929 (29.11.2019/1125
Avioliittoasetus 820/1987 (19.12.2019/1322) 
Laki rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001 (29.11.2019/1136)
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011 (29.11.2019/1147)
Isyyslaki 11/2015 (29.11.2019/1151) 
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 378/2005 (12.6.2015/744) 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 (15.3.2019/352)
Laki lapsen elatuksesta 704/1975 (8.2.2019/192)
Laki lapseksiottamisesta 22/2012 (27.11.2020/878) 
Laki holhoustoimesta 442/1999 (29.11.2019/1135) 
Nimilaki 946/2017 (29.11.2019/1154)
Nimiasetus 838/2018 (19.12.2019/1323) 
Laki kuolleeksi julistamisesta 127/2005 (29.11.2019/1138) 
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002 (29.11.2019/1194) 
Laki vihkimisoikeudesta 29.11.2019/1157
Oikeudenkäymiskaari 4/1734 (5.7.2019/812) 
Äitiyslaki 253/2018 (29.11.2019/1155)

Käännökset on julkaistu:

Bergmann, Ferid, Henrich, 
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,
242. Lieferung, Juli 2921, ISBN 978-3-8019-1242-0

Muitakin suomenkielisiä lakeja, kuten esim. perintökaaren 40/1965 (27.11.2020/877), olen kääntänyt saksaksi.
Tarvittaessa voin kääntää myös kirjelmiä, asiakirjoja ja erinäisiä lakitekstejä saksaksi tai suomeksi. 

Markku Arends