Asianajaja Markku Arends

Suomen laki / Saksan laki

 

 

 

 

Etusivu / Yhteystiedot

Käännöksiä

Koulutus ja toimialat


Datenschutzerklärung

Impressum

 

Olen kääntänyt mm. seuraavia säädöksiä ja/tai niiden otteita saksaksi:

Perustuslaki 731/1999 (4.11.2011/1112)
Kansalaisuuslaki 359/2003 (25.8.2016/668) 

Avioliittolaki 234/1929 (25.8.2016/695) 
Avioliittoasetus 820/1987 (9.2.2017/98) 
Laki rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001 (19.12.2017/947) 
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011 (14.1.2011/26)
Isyyslaki 11/2015 (30.12.2015/1596) 
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 378/2005 (12.6.2015/744) 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 (25.8.2016/692) 
Laki lapsen elatuksesta 704/1975 (13.1.2015/15) 
Laki lapseksiottamisesta 22/2012 (22.4.2016/295) 
Laki holhoustoimesta 442/1999 (28.12.2017/1097) 
Asetus holhoustoimesta 889/1999 (25.10.2007/943) 
Nimilaki 694/1985 (7.8.2015/911) 
Nimiasetus 254/1991 (10.12.2015/1463) 
Laki kuolleeksi julistamisesta 127/2005 (30.12.2015/1598) 
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002 (8.4.2016/252) 
Laki vihkimisoikeudesta 571/2008 (29.8.2008/571)
Oikeudenkäymiskaari 4/1734 (1.12.2017/803) 

Käännökset on julkaistu:

Bergmann, Ferid, Henrich, 
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,
227. Lieferung, Juli 2018, ISBN 978-3-8019-1227-7

Muitakin suomenkielisiä lakeja, kuten esim. perintökaaren 40/1965 (30.12.2015/1595), olen kääntänyt saksaksi.
Tarvittaessa voin kääntää myös kirjelmiä, asiakirjoja ja erinäisiä lakitekstejä saksaksi tai suomeksi. 


Markku Arends